Laavut

Airakselan kylä

Kota sijaitsee Iso-Laukaalla Kumpusaaren etelä puolella ja on kaikkien käytettävissä.