Airakselan kyläyhdistys

Airakselan kylä

Airakselan kyläyhdistys ry

Airakselassa on vuosien ajan toiminut kylän ja kyläläisten yhteisiä asioita ajava yhdistys. Airakselan kyläyhdistys ry on vuonna 2005 rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on pitää kylän asioita niin sanotusti tapetilla, viedä eteenpäin  kehitysehdotuksia, hakea erilaisia apurahoja ja toimia yhteistyössä mm. Karttulan pitäjäraadin kanssa. Kyläyhdistys tukee ja avustaa  mahdollisuuksien mukaan Airakselan Yritystä seurantalon  kunnossapidossa. Kyläyhdistys organisoi muiden kylän yhdistysten kanssa koko kylän erilaisia tapahtumia. 

Kyläyhdistys on rakentanut Laukaanvuoren näkötornin ja ylläpitää kylän venepaikkoja uimarannalla. Yhdistys toimii talkooperiaatteella ja saa rahoituksen toimintaansa jäsenmaksuista, kaupungin avustuksesta sekä erilaisista apurahoista.

Kyläyhdistys on viime aikoina järjestänyt tapahtumia sekä ottanut kantaa ja vienyt eteenpäin ehdotuksia mm. seuraavista asioista:
– Airakselan Suomi 100 -juhla vuonna 2017
– näkötornin parannukset 2019
– tienhoito (v. 2018 mutkanmerkit ja mutkien mittaus, v.2020 bussipysäkki 9-tien varteen)
– kannanotto Kuopion kaupungin duo-ratahankkeesta
– jätehuolto (Jätekukolle on tehty ehdotus Airakselan jätepisteen huoltotoimenpiteistä, kierrätyspisteiden lisäämisestä)
– uimaranta (v. 2019 kaupungilta saatu mursketta uimarannan tielle, kyläyhdistys vaatii kaupunkia huolehtimaan muutenkin uimarannan kunnossapidosta)
– apuraha pikkujouluja v. 2019 varten

Miksi sinun kannattaisi liittyä kyläyhdistykseen?
Jotta yhdistys pystyy toimimaan, on sillä oltava jäseniä. Yhdistyksen jäsenmaksu on pidetty kohtuullisena, jotta kaikilla kyläläisillä olisi mahdollisuus liittyä yhdistykseen.

Vuoden 2022 jäsenmaksu on 2 euroa.
Tilinumero FI78 5600 0520 4472 70
Viestiksi jäsenmaksu ja oma nimi.

Uimarannan venepaikat, Iso-Laukaa
Onko käytössäsi venepaikka tai oletko venepaikkaa vailla? Ota yhteyttä kyläyhdistyksen hallituksen jäseneen!

Kyläyhdistyksen hallitus
Jere Hotti, puheenjohtaja
Suvi Hotti
Mikko Haatainen
Arto Haatainen
Jouni Toikkanen
Petri Nivamo

Kyläläisiltä haluttaisiin kehitysehdotuksia, talkooaktiivisuutta sekä toimintaa kylän asioiden eteenpäin viemiseksi.

”Yksin tekeminen on kuin tervaa,
yhdessä tekeminen kuin hunajaa.”
Vanha viisas sananlasku